Tagalog, 2 of 10

  1. Maaari kang lumusot (mag-overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
    1. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon
    2. Ang kalsada ay salubungang-daan (two-way)
    3. Malapad ang bangketa

    Sagot: A. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon

Back to top