Tagalog, 18 of 20

  1. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:
    1. Mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa
    2. Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan
    3. Maraming linya ang kalsada

    Sagot: B. Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan

Back to top