Tagalog, 35 of 40

  1. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko?
    1. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng palaso
    2. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan
    3. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid

    Sagot: B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan

Back to top