Trending Now

Tagalog, 35 of 40

  1. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko?
    1. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng palaso
    2. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan
    3. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid

    Sagot: B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan

Back to top