Tagalog, 36 of 40

  1. Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko?
    1. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon
    2. Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit nang sumindi
    3. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso

    Sagot: B. Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit nang sumindi

Back to top