Tagalog, 37 of 40

  1. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan?
    1. Naghahati sa mga “lanes” na tumatakbo sa isang direksyon
    2. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon
    3. Palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwang direksyon

    Sagot: B. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon

Back to top