Tagalog, 58 of 60

  1. Ang isang drayber ay itinuturing na Professional kung:
    1. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan
    2. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero
    3. Siya ay bihasa na sa pagmamaneho

    Sagot: B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero

Back to top