Tagalog, 65 of 70

  1. Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang lisensya niya ay nawala?
    1. Mag-apply ng duplicate license
    2. Mag-apply ng panibagong lisensya
    3. Mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate license

    Sagot: C. Mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate license

Back to top