Tagalog, 67 of 70

  1. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng:
    1. Isang metro mula sa likuran ng sasakyan
    2. Tatlong metro mula sa likuran ng sasakyan
    3. Dalawang metro mula sa likuran ng sasakyan

    Sagot: A. Isang metro mula sa likuran ng sasakyan

Back to top