Tagalog, 73 of 80

  1. Sa isang sangandaan/interseksyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan?
    1. Ang sasakyang galing sa kanan
    2. Ang sasakyang unang nagmarahan
    3. Ang sasakyang galing sa kaliwa

    Sagot: A. Ang sasakyang galing sa kanan

Back to top