Tagalog, 75 of 80

  1. Ano ang dapat mong gawin kung may ambulansya sa likod mo na may pulang ilaw at sirena?
    1. Huminto kaagad
    2. Dagdagan ang iyong bilis para hindi mo maabala ang ambulansya
    3. Lumipat sa pinaka kanan ng kalsada at bumagal o huminto kung kailangan

    Sagot: C. Lumipat sa pinaka kanan ng kalsada at bumagal o huminto kung kailangan

Back to top